Moravská gobelínová manufaktura


Tkalcovský týden v Moravské gobelínové manufaktuře - kurz tkaní

Účastníci týdenního kurzu budou mít příležitost seznámit se v rámci podrobné prohlídky se všemi tkalcovskými technikami, jimiž se v dílnách pracuje.

Na úvod práce s kelimovým stavem si budou moci vyzkoušet techniku aktivního tkaní, a po této zkušenosti přejít k tvorbě vlastního návrhu, jež budou moci konzultovat jak se svými kolegy, tak s profesionálním výtvarníkem.

Jádrem kurzu je kompletní realizace vlastního koberce, od zakládání plátnové vazby až po dokončovací práce jako zapošívání a napařování.

Cena kurzu 5500,- Kč zahrnuje exkurzi provozem, odborné vedení, pronájem dílny a spotřebu materiálu do 4 kg, jež budou účastníci potřebovat ke své tvůrčí práci na stavu během kurzu.

Uskutečnění kurzu je podmíněno přihlášením pěti zájemců. Tkalcovský týden je možno uskutečnit i v termínu na přání.