Moravská gobelínová manufaktura


Z historie dílen ve Valašském Meziříčí

1898Rudolf Schlattauer započíná s tvorbou gobelínů v obci Zašová u Valašského Meziříčí.
1908Gobelínové dílny získaly státní podporu a vzniká tak Zemská jubilejní škola.
1909Sídlo koly se stěhuje do Valašského Meziříčí do Křížkovského ulice.
1929Stále se rozvíjející dílny se stěhují do nově zrekonstruované budovy na Husově ulici, kde sídlí doposud.
1918-1935Za období první republiky gobelínové a kobercové dílny spolupracují s předními architekty i výtvarníky a práce ze zdejší gobelínky zdobí například Jurkovičovu vilu v Brně či reprezentativní interiér celosvětové výstavy v Paříži. Kromě těchto významných počinů vzrůstá v prvních desetiletích dvacátého století obliba drobných gobelínků s přírodními či pohádkovými motivy určených pro běžné domácí interiéry.
1950Počínají se restaurovat historické tapiserie, dílny se stávají součástí národního podniku Textilní tvorba.
1958Manufaktura přechází pod nově vzniklé Ústředí uměleckých řemesel, velkou cenu na výstavě Expo 58 získává tapiserie Ludmily Kybalové Piková dáma.
70.-80. létaV dílnách se zhotovují zakázky pro státní podniky, obřadní síně a opony divadel a kin.
1990Postupně se rozpadá Ústředí uměleckých řemesel a nastává útlum výroby.
1993Vzniká Moravské gobelínové manufaktury, s.r.o a je obnovena tvorba v plném rozsahu.
1994Navazuje se spolupráce s předními českými výtvarníky, vzniká projekt Actual Textile Art.
1993-2001Vzniká rozsáhlý cyklus tapiserií Česká cesta, jsou realizovány velké cykly koberců pro Parlament ČR a Senát ČR, jsou restaurovány tapiserie ze státních i soukromých sbírek. Výstavy v Praze, holandském Bussumu, Hodoníně, Ostravě, Brně, Hranicích, Mikulově, Šumperku a v japonském Takasaki.
2003Koná se výstava v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně Prostor pro tapiserii.
2004Vzniká rozsáhlý cyklus tapiserií Sladké zboží.
2005Ku příležitosti 50 let restaurování vydává MGM knihu Staletí gobelínů, která zaznamenává všechny historické gobelíny ve státních sbírkách na Moravě.
2006V Moravské gobelínové manufaktuře probíhají první letní kurzy tkaní na historických stavech pro širokou veřejnost, vznikají cykly tapiserií Slova a Tráva, koná se výstava ve Vsetíně v Muzeu regionu Valašsko, v pražském Karlíně a v institutu Alternativa ve Zlíně.
2007Vzniká Živé muzeum tkalcovství jako projev snahy zpřístupnit široké veřejnosti půvab tradičního textilního řemesla a rozšířit povědomí o tradici textilního umění na Moravě.
2008Oslavy u příležitosti 110 let od založení MGM: pořádání výstav v Prostějově a Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, jsou rozšířeny expozice a je otevřena Schlattauerova kavárna.